Hiệu quả của nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư phường thanh bình

HIỆU QUẢ CỦA NHÀ SINH HOẠT
CỘNG ĐỒNG KHU DÂN CƯ PHƯỜNG THANH BÌNH

09:35 AM 18/12//2017

Phường Thanh Bình là một phường ven biển nằm ở phía Tây của quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đời sống kinh tế của nhân dân còn thấp so với 13 phường trong quận Hải Châu; trình độ dân trí của nhân dân trên địa bàn phường còn hạn chế. Trong những năm qua, phong trào “TDĐKXDĐSVH” được triển khai hiệu quả trên địa bàn phường, tạo những chuyển biến tích cực trong đời sống cộng đồng khu dân cư; nhiều thiết chế văn hóa đã được đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Đặt biệt, hệ thống nhà sinh hoạt cộng đồng đã phát huy được hiệu quả hoạt động, tạo ra không gian sinh hoạt văn hóa tinh thần bổ ích, góp phần tích cực vào công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thông ở địa phương.

Description: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0612.jpg

Tổng kết hoạt động của Cấp ủy Chi bộ Hải Sơn

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, thiết chế Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư, đã được đầu tư xây dựng trên địa bàn phường. Hiện nay trên địa bàn phường có 05 nhà sinh hoạt cộng đồng cụ thể:

- Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư Thanh Long B, Nhà sinh hoạt cộng đồng Hải Sơn, Thanh Sơn 3, Hải Hà 3, Hải Hà 4. Tất cả được xây dựng đưa vào hoạt động. Nhìn chung cơ sở vật chất, trang thiết bị âm thanh, bàn ghế trong nhà sinh hoạt được đầu tư từ ngân sách Nhà nước và sự đóng góp của cán bộ và nhân dân trong khu vực, tổ dân phố.

Description: H:\IMG_0601.JPG

Nhà sinh hoạt cộng đồng Hải Sơn

Sau khi đưa vào sử dụng, hầu hết hệ thống Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư trên địa bàn phường đều hoạt động hiệu quả cao. Nhà sinh hoạt cộng đồng là nơi tổ chức hội họp nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức khoa học, kỹ thuật; giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa àn dân cư; là nền tảng cho công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Đây cũng chính là nơi để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, các lễ hội hàng năm của khu dân cư. Thông qua việc tổ chức các hoạt động tại Nhà sinh hoạt cộng đồng, đời sống văn hóa tinh thần, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân ngày càng được nâng cao, nhân dân càng vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực lao động sản xuất đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế  xã hội của địa phương.

Description: H:\19702364_2054456331448579_2816406106040652004_n.jpg

Hội nghị Bầu cử Tổ trưởng, tổ phó dân phố nhiệm kỳ 2017 - 2020

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư trên địa bàn phường và còn một số tồn tại khó khăn nhất định.

Tổ chức bộ máy của Nhà sinh hoạt chưa có nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc điều hành hoạt động, đa số giao cho Bí thư chi bộ khu dân cư quản lý. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn hoặc đã hư hỏng; có nơi đã bắt đầu xuống cấp nhưng chưa có kinh phí tu sửa. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể ở khu dân cư chưa chặt chẽ; hầu hết cán bộ khu dân cư, Tổ dân phố không được đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, dẫn đến thiếu kỹ năng trong công tác quản lý và hoạt động. Việc quy hoạch diện tích đất sử dụng cho hệ thống nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư chưa đáp ứng được so với yêu cầu hiện nay. Nguồn kinh phí hoạt động, mua sắm trang thiết bị như âm thanh, loa, máy,tủ, bàn ghế…của các Nhà sinh hoạt chủ yếu dựa vào sự đóng góp của đảng viên đương chức, các nhà hảo tâm, và sự đóng góp của nhân dân.

Để hoạt động hệ thống Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư có hiệu quả trong thời gian tới, các cấp chính quyền cần chú trọng đến việc quy hoạch đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở và quan tâm đến công tác quy hoạch, trong đó quy hoạch thiết chế văn hóa cấp phường, xã, Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư. Hàng năm, cấp nguồn kinh phí đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm những trang thiết bị cần thiết cho các Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư hoạt động. Qua đó, tạo ra môi trường sinh hoạt văn hóa tinh thần lành mạnh cho nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển tại địa phương./.

Nguyễn Hanh : Công chức  VHXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa: Thanh Bình,UBND, Phường
Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Ý kiến của bạn
(*)
(*)   Phuong Thanh Khe Dong Phuong Thanh Khe Dong (*)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh