Hình ảnh huấn luyện và bế mạc huấn luyện DQ phường Thanh Bình năm 2012

Sau đây là một số hình ảnh huấn luyện và bế mạc huấn luyện DQTV phường Thanh Bình năm 2012:

 

 Chuẩn bị ra thao trường

 

 

 

 Hành quân ra thao trường

 

  Hành quân ra thao trường

 

 Lên lớp huấn luyện

 

 Động tác ném lựu đạn

 

 Động tác ném lựu đạn

 

 Học võ

 

 

 

 

 

 

 

Học võ

 

 

 Bắn súng AR15 ở tư thế quỳ

 

  Bắn súng AR15 ở tư thế đứng

   Bắn súng AR15 ở tư thế đứng

 

 Đội bóng DQ phường giao lưu bóng đá với đơn vị kết nghĩa

 

 Chuẩn bị vào tuyến bắn

 

 Chuẩn bị bắn súng AR15 của DQ

 

 

 

 

 

 

 

 Phát thưởng cho các đồng chí DQ bắn giỏi tại buổi bế mạc

 

Phát thưởng cho các đồng chí DQ bắn giỏi và các môn khác tại buỏi bế mạc

Từ khóa: Thanh Bình,UBND, Phường
Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Ý kiến của bạn
(*)
(*)   Phuong Thanh Khe Dong Phuong Thanh Khe Dong (*)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh