Các Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Đông Nam Á sẽ nghiêm túc thảo luận về khả năng chạy đua đăng cai tổ chức World Cup 2030.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh