Công văn số 402/UBND-PTCKH ngày 24/3/2017 của UBND quận Hài Châu về việc triể khai Công văn số 1918/UBND-STC ngày 17/3/2017 của UBND thành phố v/v Bãi bỏ quy định thu Quỹ Quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thanh Khê Đông - Uỷ ban nhân dân thành phố vừa có văn bản chỉ đạo các Ban Quản lý các dự án, các Công ty đang theo dõi công nợ tiền đất về công tác xử lý nợ tiền sử dụng đất tái định cư.

Thanh Khê Đông - Kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố Đà Nẵng khoá VII chính thức thông qua khung giá đất áp dụng năm 2011, theo đó, đất đô thị có mức giá cao nhất 25,2 triệu đồng/m2 thuộc các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Hùng Vương.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
View:30
Hit:19