Tổ dân phố không phải là một cấp chính quyền, mà là cái chân rết của cơ quan chính quyền cấp cơ sở (phường), có nhiệm vụ phục vụ cho cơ quan chính quyền Phường, là cái túi chứa đựng và giải quyết bao nhiêu công việc, công văn giấy tờ của Phường cũng như của Quận và Thành phố đưa xuống

Đêm ngày 30/4/2017 Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017 với chủ đề "tỏa sáng ngũ hành sơn"

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
View:44
Hit:32