Nghiên cứu mới của NASA đã đưa ra kết luận trên, củng cố thêm lý thuyết rằng sự sống từ không gian đã được mang đến trái đất bằng những đợt mưa thiên thạch trong nhiều năm trước đây.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
View:44
Hit:31