TẤT CẢ CÁC CÂU HỎI Tiếp nhận câu hỏi
Họ tên: Nguyễn Văn A. Địa chỉ: Số n, đường Trần Cao Vân, Tp Đà Nẵng
 
  Trạng thái: Đã có nội dung trả lời Đơn vị xử lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân
 
Họ tên: Trần Trung Hiếu . Địa chỉ: 36 Cao Thắng Đà Nẵng
 
  Trạng thái: Chưa có nội dung trả lời Đơn vị xử lý:
 
Họ tên: Nguyễn Ngọc Thảo Vy. Địa chỉ: Phường Thanh Bình
 
  Trạng thái: Chưa có nội dung trả lời Đơn vị xử lý:
 
Họ tên: Đoàn Quốc Hùng. Địa chỉ: Thanh Long-Quận Hải Châu-tp Đà Nẵng.
 
  Trạng thái: Chưa có nội dung trả lời Đơn vị xử lý:
 
Họ tên: Lê Thị Anh Đào. Địa chỉ: 33/1 Cao Thắng
 
  Trạng thái: Chưa có nội dung trả lời Đơn vị xử lý:
 
Họ tên: Trần Bình. Địa chỉ: 145B Thanh Long, P.Thanh Bình, TP Đà Nẵng
 
  Trạng thái: Chưa có nội dung trả lời Đơn vị xử lý:
 
Sau[1] Trước Trang:  / 1  
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
View:28
Hit:18